TERMENI SI CONDITII

Limba care guverneaza aceste conditii este limba romana.

Numai varianta in limba romana este limba oficiala care guverneaza intelegerea intre parti.

Clientul Furnizorului de servicii de inchiriere si intretinere mini-telefon sau vizitatorul paginilor si subpaginilor web din domeniul perfectzone.com.ro numit in continuare Client , trebuie sa accepte fara rezerve si neconditionat toate termenele si conditiile prezentate pe aceasta pagina web si de asemenea trebuie sa fie de acord cu toate limitarile cerute si / sau impuse de catre Furnizor.

Clientul declara ca a citit, inteles si acceptat fara nicio rezerva termenele, conditiile si limitarile impuse de catre Furnizor Clientului.

Furnizorul va pune la dispozitia Clientului, in functie de pachetul de servicii ales si platit de catre Client, diverse module de raportari bazate pe datele stocate provenind de la localizatoarele GPS ale Clientului. Folosirea serviciilor Furnizorului nu transfera Clientului dreptul de proprietate asupra niciunui mini-telefon, program informatic, baza de date, concept, design sau pagina web, etc.

Hartile digitale pe care sunt afisate pozitiile localizatoarelor GPS apartin unor terti (furnizori de harti digitale), fiecare dintre acestia detinand drepturile de autor si drepturile conexe asupra hartilor digitale aferente. Acuratetea hartilor digitale si gradul de acoperire difera de la harta la harta si nu creaza nicio raspundere sau obligatie din partea Furnizorului fata de Client in legatura cu acest aspect.

Folosirea hartilor digitale implica acceptarea neconditionata si fara rezerve de catre Client a termenelor si conditiilor cerute si impuse de catre proprietarii hartilor digitale. Clientul il asigura pe Furnizor ca a citit, a inteles si a acceptat intru totul si fara rezerve sau obiectiuni termenele, limitarile si conditiile de utilizare ale fiecarei harti digitale, fiind posibil ca termenele si conditiile de folosire a acestor harti sa nu fie redactate in limba romana.

Clientul confirma prin folosirea serviciilor oferite de catre Furnizor ca a luat la cunostinta toate detaliile necesare referitoare la accesul si folosirea hartilor digitale, ca a citit termenele, limitarile si conditiile de utilizare ale lor si ca le-a acceptat inainte de a folosi serviciile puse la dispozitie pe paginile domeniului perfectzone.com.ro . Temenele, limitarile si conditiile de utilizare ale hartilor vor putea fi modificate ulterior de catre furnizorii lor fara ca acestia sa se oblige la o notificare prealabila si de aceea este obligatoriu ca

Clientul sa citeasca si sa accepte periodic, de fiecare data cand le foloseste, termenele si conditiile furnizorilor de harti digitale. De asemenea termenele, conditiile de utilizare si limitarile serviciilor oferite de catre Furnizor Clientului se pot modifica fara ca Furnizorul sa se oblige sa-l notifice pe Client cu privire la modificarile survenite.

Este exclusiv obligatia si raspunderea Clientului ca de fiecare data, inainte de a folosi serviciile Furnizorului, sa citeasca termenele, conditiile de utilizare si limitarile serviciilor puse la dispozitia sa.

Clientul se obliga sa foloseasca cu buna credinta si in mod legal serviciile oferite de catre Furnizor.

Clientul se obliga sa pastreze la loc sigur setul de date necesare accesului la server (nume utilizator si parola) si sa nu le faca cunoscute niciunei terte parti fara acordul scris al Furnizorului.

Furnizorul se obliga ca pentru fiecare cartela SIM montata in mini-telefoane sa plateasca la timp abonamentele de servicii GSM / GPRS catre operatorul de telefonie mobila care le furnizeaza in asa fel incat sa nu fie intrerupta sau restrictionata (total sau partial) livrarea acestor servicii din motive de neplata a facturilor in interiorul termenului scadent.

Clientul se obliga sa comunice in maxim 24 de ore in scris catre Furnizor orice modificare privind schimbarea utilizatorului dispozitivului mini-telefon in parte pe care il foloseste. Clientul se obliga sa comunice Furnizorului, in termen de maxim doua zile calendaristice de la data la care s-au produs, orice modificari aparute in ceea ce il priveste pe Client (de exemplu, dar fara a se limita la, schimbarea adresei, schimbarea contului bancar, schimbarea bancii, schimbarea numerelor de telefon si / sau fax, schimbarea adresei de email, etc).

Furnizorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere (de niciun fel) suferita de catre Client, directa sau indirecta, rezultata din sau legata in orice fel de folosirea, gradul de performanta sau gradul de calitate al serviciilor oferite de catre Furnizor Clientului.

Furnizorul nu ofera nicio garantie ca serviciile vor indeplini toate cerintele Clientului sau ca vor satisface toate nevoile si asteptarile Clientului.

Furnizorul nu isi asuma nicio responsabilitate privind orice fel de paguba, de orice natura, provocata Clientului prin folosirea sau prin imposibilitatea de folosire a serviciilor de prelucrare informatica a datelor privind localizarea GPS.

Furnizorul nu este responsabil fata de Client si nici fata de terti de niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale sau pentru comunicatii intrerupte, pierderi de date sau de profituri cauzate de utilizarea sau de neutilizarea serviciilor prestate de catre Furnizor. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube de orice natura suferite de Client sau de catre orice terta parte, care rezulta in totalitate sau in parte din exercitarea de catre Furnizorul a drepturilor sale in baza acestei liste de termene, conditii si limitari.

Furnizorul nu va fi raspunzator, fara ca enumerarea sa fie limitativa, pentru alterarea si / sau securitatea informatiilor care tranziteaza Internetul.

Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube, de orice natura, suferite de catre Client ca urmare a stergerii totale sau partiale ori a alterarii datelor inregistrate pe serverele Furnizorului sau pe computerele / serverele administrate de catre acesta sau de catre oricine altcineva.

Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube, de orice natura, suferite de catre Client in cazul in care comunicatia intre serverul / computerul Furnizorului si alte computere / servere implicate in oferirea serviciilor catre Client este intrerupta sau se face in conditii improprii.

Furnizorul nu va fi raspunzator pentru niciun fel de pagube, de orice natura, suferite de catre Client daca serviciile oferite nu sunt facute in timp real sau daca viteza de transmisie si/sau prelucrare a datelor este defectuoasa.

Clientul este de acord sa exonereze de raspundere si sa despagubeasca Furnizorul atat cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea serviciului prestat, a retelei de comunicatii a Furnizorului, a infrastructurii hardware si software a Furnizorului, a Internetului , cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite in vreun fel ca urmare a derularii acestui contract.

Orice material descarcat sau obtinut in alt fel prin utilizarea serviciului prestat se afla astfel la discretia si poate fi folosit doar pe riscul propriu al Clientului.

Nicio informatie, orala sau scrisa, obtinuta de catre Client de la Furnizor prin intermediul serviciului, nu va reprezenta o garantie care nu este stipulata expres in prezentul contract. Acest contract nu ofera absolut nicio garantie (de niciun fel) si nici nu este o declaratie de conformitate pentru niciun echipament, software sau serviciu al Furnizorului sau al Clientului. Furnizorul nu are absolut nicio raspundere iar Clientul declara fara nicio rezerva ca nu ii va cere niciodata vreo despagubire sau compensatie legate de acuratetea sau corectitudinea hartilor digitale, de prelucrarea datelor, de stocarea in bune conditiuni a datelor pe server / computer, de corectitudinea modulelor de rapoarte, de corectitudinea algoritmilor folositi in prelucrarea si afisarea datelor, de corectitudinea procedurilor de stabilire si schimbare a parametrilor aparatelor de localizare sau aplicatiei software, de stergerea voluntara sau involuntara a datelor, de aplicatiile software folosite, de designul si ergonomia paginilor web, etc.

Actualizarea hartilor digitale se va face de catre proprietarii acestora atunci cand acestia doresc si atunci cand acest lucru este posibil, in conformitate cu propria lor politica si cu propriul lor interes.

Clientul nu va avea dreptul niciodata, nici chiar daca nu mai foloseste serviciile Furnizorului, sa ceara Furnizorului stergerea anumitor date de pe serverele computerelor sale chiar daca aceste date au legatura cu Clientul sau chiar daca aceste date sunt rezultate ca urmare a colectarii lor de la localizatoarele GPS ale Clientului.

Clientul nu va avea dreptul niciodata, nici chiar daca nu mai foloseste serviciile Furnizorului, sa ceara o copie totala sau partiala a datelor inregistrate pe serverele computerelor sale. Clientul nu va putea invoca niciodata dreptul sau asupra datelor si nu va putea pretinde niciodata ca datele emise de catre localizatoarele GPS ale sale au caracter confidential, caracter personal sau ca ii apartin.

Furnizorul nu raspunde in nici un fel pentru intreruperea in functionare a soft-ului sau a serverului / serverelor sale (de exemplu, dar fara a se limita la, caderi de tensiune, trafic inalt pe retelele de comunicatie ale operatorilor si furnizorilor de servicii, caderi ale retelei datorate operatorilor de comunicatii, oprirea sau defectarea serverelor cu harti digitale, blocarea voluntara sau involuntara a accesului la serverele cu harti digitale, etc).

Furnizorul nu raspunde in nici un fel daca calitatea serviciului oferit Clientului este influentata de faptul ca serviciile de Internet implicate nu sunt de buna calitate sau nu functioneaza la parametrii optimi, sau daca reteaua de alimentare cu curent electric nu functioneaza la parametrii optimi, prevazuti de normativele in vigoare.

Furnizorul nu raspunde in nici un fel de calitatea semnalor GPS, GSM, GPRS si nici de posibiltatea receptionarii acestora in bune conditiuni.

Furnizorul nu este obligat sa-i puna la dispozitie Clientului copii ale bazei de date (totale sau partiale) acumulate pe server / servere nici chiar daca acele date solicitate de catre Client sunt rezultate ca urmare a colectarii lor de la localizatoarele GPS ale clientului.

Datele de geolocalizare (coordonatele GPS, adresa de localizare) ale unei persoane fizice sunt date cu caracter personal si de aceea compania noastra face tot ce este posibil pentru a le proteja. Avand in vedere ca datele de geolocalizare sunt date cu caracter personal va cerem in mod expres sa nu folositi serviciile noastre decat in conformitate stricta cu legislatia in vigoare, fara a incalca intimitatea persoanelor, in niciun fel, si fara a urmari o persoana fara consimtamantul acesteia, respectand cu strictete legislatia europeana si romana aplicabila in materie.

Facem precizarea ca supraveghere audio a unei persoane nu se poate face fara consimtamantul expres al acesteia, in conformitatea cu legislatia in vigoare. Va solicitam in mod expres sa nu folositi serviciile de localizare si/monitorizare fara acordul persoanelor care fac obiectul acestor proceduri. Acordul persoanelor localizate/monitorizate trebuie obtinut in scris, dupa o informare prealabila cat mai explicita si mai detaliata, care sa cuprinda o informare asupra drepturilor acestuia.

Folosirea serviciilor de localizare si monitorizare trebuie sa inceteze imediat la cererea persoanei monitorizate, conform legislatiei in vigoare. Mai multe detalii privind protectia datelor cu caracter personal aflati vizitand siteul Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro.

Contactare Rapida

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a primi informatii noi.

Copyright Perfect Life Saver © 2018. All rights reserved.

TOP

Facebook